La Generalitat de Catalunya aprova el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs, entre d’altres mesures en matèria de transparència

La Generalitat de Catalunya aprova el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs, entre d’altres mesures en matèria de transparència

El passat 23 de juny es va publicar al DOGC l’acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública, el qual entra en vigor des del mateix dia de la seva publicació en el DOGC i sent d’aplicació a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508607.pdf

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.