El Portal de la Transparència estatal ha publicat la GUIA BÀSICA DE TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

El Portal de la Transparència estatal ha publicat la GUIA BÀSICA DE TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

El Portal de la Transparència estatal ha publicat la GUIA BÀSICA DE TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ACCÉS A la INFORMACIÓ PÚBLICA, d’ 1 de juny del 2016, realitzada per l’Oficina de la Transparència i Accés a la Informació del Ministeri de la Presidència.

La Guia té com a finalitat garantir l’augment de l’eficiència en els processos de tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública en l’àmbit d’aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i pot servir també com a referència per a la resta d’Administracions Públiques.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.