Socis

rafael entrena abogados

Rafael

Rafael Entrena Fabré

Soci Director

Formació

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Màster en Dret Penal per la Universitat de Barcelona.

Trajectòria professional

Rafael Entrena té una dilatada experiència en l’exercici de l’advocacia tant en l’àmbit privat com en el sector públic. Inicia la seva formació en el Bufet ENTRENA CUESTA, i després de col·laborar amb varis despatxos constitueix la seva pròpia firma, ENTRENA ABOGADOS, especialitzada en Dret Penal Econòmic i Dret Administratiu.

Ha sigut lletrat assessor de la Universitat de Barcelona i es lletrat en situació d’excedència del Gabinet Jurídic Central de l’Ajuntament de Barcelona.

Ha sigut secretari del Consell d’Administració de PATSA (Parc d’Atraccions Tibidabo, SA) i membre del Comitè d’Experts de la Comissió de Govern per a l’elaboració dels documents preparatoris dels avantprojectes de la Llei de Governs locals i Hisendes locals.

Va ser conseller responsable de l’Àrea jurídica del RCD ESPANYOL DE BARCELONA y Vicepresident de l’Àrea Institucional, Protocol i Comunicació i portaveu del seu Consell d’Administració.

Assessora com advocat extern a moltes Administracions i ens del sector públic, en Dret Penal, Administratiu, Compliance, Transparència i Responsabilitat Comptable.

Docència

Ha sigut, durant molts anys, professor associat de Dret penal de la Universitat Pompeu Fabra i, actualment, és professor del seu “Màster d’Advocacia”.

És ponent habitual en seminaris, jornades i cursos jurídics organitzats per institucions públiques i privades com la Diputació de Barcelona, Associació Catalana de Municipis, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Col·legi d’Advocats de Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Escola de Policia de Catalunya, Universitat Méndez Pelayo, etc.

Així mateix, és col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació (diaris El País, La Vanguardia, El Periódico i El Mundo) i autor de treballs en publicacions jurídiques, especialment en matèria de Dret Penal, responsabilitat comptable i transparència.

Dret Penal

Ha desenvolupat la defensa de persones físiques i institucions públiques i empreses en nombrosos casos de gran envergadura econòmica i interès mediàtic relacionats amb el Dret Penal Econòmic, Corrupció, Malversació, Delinqüència urbanística i Media ambient.

Està especialitzat en gestionar crisis institucionals derivades d’investigacions penals, dissenyant estratègies de defensa i realitzant tasques de coordinació dels diferents professionals implicats i relació amb els mitjans de comunicació.

Responsabilitat Comptable. Tribunal de Comptes

Rafael Entrena és especialista en responsabilitat comptable i, de manera habitual, defensa els interessos d’institucions i càrrecs públics en processos de fiscalització i enjudiciament del Tribunal de Comptes.

Ha impartit múltiples conferències i és autor d’articles de premsa i publicacions científiques en aquesta matèria:

“El derecho de defensa en las actuaciones previas al procedimiento de reintegro por alcance del tribunal de cuentas” (diario la ley, 11/01/2021).

“Las infracciones contables distintas del alcance. Procedimiento aplicable, prescripción y caducidad” (QDL 55. Cuadernos de Derecho Local. Febrero 2021)

“Y ahora, la responsabilidad contable” (LA VANGUARDIA 29/11/2019)

Transparència

Rafael Entrena és expert en polítiques i normativa de transparència.
Ha sigut ponent en diverses jornades i seminaris en la matèria organitzats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Federació Catalana de Municipis i Diputacions.

El juny de 2014 va intervenir, com a moderador, en la Taula Rodona “Las incompatibilidades y la gestión de los conflictos de interés en los tres poderes” en las jornadas “Lobbies y conflictos de interés: regulaciones y experiencias” organitzada per la Universitat Internacional Méndez Pelayo de Barcelona i el Centre Ernest Lluch.

És autor de publicacions científiques i articles en premsa sobre transparència:
Coautor de los COMENTARIOS A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (THOMSON REUTERS 2017)
¿TRANSPARENCIA O EXHIBICIONISMO? (El País, 23 ago. 2016)
LOBBIES Y TRANSPARENCIA: UNA COMBINACIÓN DIFÍCIL (El Mundo, 6 agosto 2015)
LA TRANSPARENCIA: PROPUESTAS Y REALIDADES (El País, 22 junio 2015)
UNA NUEVA MANERA DE GOBERNAR (El Periódico, abril 2015)

Dret Administratiu

Té un ampli coneixement de l’organització administrativa i assessora a moltes administracions territorials i ens públics, especialment del món local i sector sanitari, portuari i mobilitat.

Durant vuit anys va formar part del Gabinet jurídic central de l’Ajuntament de Barcelona i participa, de manera habitual, com a ponent, en fòrums i seminaris relacionats amb el sector públic, com el Seminari de Dret Local organitzat per la Diputació de Barcelona.

Jesús

Jesús Santín Bascón

Soci Responsable de l’Àrea de Compliance

Formació

  • Llicenciat en dret per la Universitat Pompeu Fabra, 2000, amb una Menció Honorífica per l’obtenció de la qualificació de Matrícula d’Honor en 23 matèries.
  • Màster en Dret Penal i Ciències Penals, any 2002, coorganitzat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.
  • Màster en Dret Processal Civil, 2014, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Programa formatiu executiu de Compliance officer (Controller jurídic), 2015, Wolters Kluwer.
  • Formació continuada a l’ICAB i altres institucions en l’àmbit penal, administratiu i defensa corporativa.

Trajectòria professional

Després d’acabar la Llicenciatura, JESÚS SANTÍN va començar a col·laborar professionalment amb RAFAEL ENTRENA FABRÉ, en les àrees de Dret Penal Econòmic i Dret Administratiu, inicialment en el BUFETE ENTRENA CUESTA i, posteriorment, en la firma constituïda per aquell, especialitzada en dites matèries. Aquesta firma es va fusionar amb MDV&ASOCIADOS l’any 2002, on va passar a ser Advocat Associat del Departament de Dret Públic.

Simultàniament, ha estat adscrit al Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en les especialitats de Dret Penal General i Menors.

Finalment, al setembre de 2011, es va incorporar com a soci a la firma ENTRENA ADVOCATS, desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits del Dret Penal, Administratiu, i defensa corporativa, assessorant a entitats de diferents sectors (entre d’altres, alimentari, construcció, concessionàries o consultories) en la implementació de programes de prevenció de riscos penals («compliance» o «corporate defense»)

Docència

Ponències sobre la reforma de la Llei Orgànica 1/2015 i els programes de compliment normatiu.

Ha impartit cursos de Dret a agents dependents d’una entitat pública.
Ponències sobre les responsabilitats administratives, civils i penals en matèria de Seguretat i Salut Laboral en diverses Jornades organitzades per entitats de Prevenció de Riscos Laborals.

Altra informació

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Soci núm. 140212 de CUMPLEN, Associació de Professionals de Compliment Normatiu.

Col·laborador ocasional de TVE.

jesus santin entrena abogados