EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA L’ABSOLUCIÓ DE LA CÚPULA D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL CAS DE L’HOTEL DEL PALAU DE LA MÚSICA.

EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA L’ABSOLUCIÓ DE LA CÚPULA D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL CAS DE L’HOTEL DEL PALAU DE LA MÚSICA.

L’alt tribunal, en sentència de 7 de juny de 2016, rebutja el recurs del Ministeri Fiscal i declara provada l’adequació de la conducta de les autoritats i funcionaris, guiada per l’interès públic en els diferents instruments urbanístics.

Així mateix, i pel que fa al delicte de tràfic d’influències pels quals havien estat condemnats Millet i Montull, subratlla que queden fora de l’àmbit d’aquest tipus delictiu: “aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a actos trámite, informes, consultas o dictámenes, aceleración de expedientes, información sobre datos, actos preparatorios, etc. Que no constituyan resolución en sentido estricto(…), aún cuando se trate de conductas moralmente reprochales y que pueden constituir infracciones disciplinarias u otros tipos delictivos».

Millet y Montull, absueltos en la causa del hotel del Palau. LA VANGUARDIA (09/06/2016)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.